63 213 22 00 / 506 156 807 / 607 722 979 kazmierczak@slupcaubezpieczenia.pl

Oferta dla firm

Oferta przeznaczona dla osób posiadających firmę. Nie ważne w jakiej dziedzinie Państwo działają oraz jakie usługi oferujecie. Ubezpieczenia dostosowywane są do Państwa możliwości oraz potrzeb. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym biurem.

Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika Drogowego

 • ubezpieczenie ładunku w transporcie w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Przewoźnika Drogowego
 • ubezpieczenie CARGO

Pojazdy

 • Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
 • Auto Casco
 • Mini Auto Casco
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
 • Ubezpieczenie Szyb
 • Ubezpieczenie assistance
 • Ubezpieczenie Wyposażenia Dodatkowego

Mienie

 • budynki, budowle, lokale
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie
 • środki obrotowe
 • mienie osób trzecich
 • nakłady inwestycyjne
 • wartości pieniężne
 • mienie pracownicze

Gwarancje Ubezpieczeniowe

 • Gwarancja należytego wykonania umowy
 • Gwarancja dobrego wykonana kontraktu
 • Gwarancja zapłaty wadium
 • Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
 • Gwarancja zapłaty długu celnego

Odpowiedzialność Cywilna Zawodu

 • lekarzy,
 • niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • biur rachunkowych
 • doradców podatkowych
 • organizatorów imprez masowych
 • zarządców nieruchomości
 • pośredników w obrocie nieruchomościami
 • syndyków
 • komorników sądowych

Odpowiedzialność Cywilna Działalności

 • Odpowiedzialność Cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone przez osobę trzecią
 • Odpowiedzialność Cywilna za produkt
 • Odpowiedzialność Cywilna za wykonaną usługę