63 213 22 00 / 506 156 807 / 607 722 979 kazmierczak@slupcaubezpieczenia.pl

Likwidacja szkody

Informacje, w jaki sposób zlikwidować szkodę u poszczególnych firm ubezpieczeniowych.

ergo hestia-70
www.ergohestia.pl
Zgłaszanie szkód:
801-107-107 (z telefonów stacjonarnych )
58 555 55 55 (z telefonów komórkowych)

 


generali-70
www.generali.pl
Zgłoszenie szkody
0 801 343 343 (z telefonów stacjonarnych)
22 543 0 543 (z telefonów komórkowych)


gothaer-70
www.gothaer.pl
Zgłoszenie szkody:
Telefonicznie – dzwoniąc na numer: 22 469 69 69
E-mailem – wysyłając zgłoszenie na adres: kontakt@gothaer.pl
Listownie – wysyłając niezbędne dokumenty na adres:
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22A,
02-675 Warszawa


HDI-70
www.hdi-asekuracja.pl
Zgłoszenie szkody:
801 801 181 (z telefonów stacjonarnych)
(22) 44 99 999 ( z telefonów komórkowych)


proama-70
www.proama.pl
Zgłoszenie szkody:
815 815 815 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych)


pzu-70
www.pzu.pl
Zgłoszenie szkody:
801 102 102 (z telefonów stacjonarnych)
(22) 566 55 55 (z telefonów komórkowych)


warta-70
www.warta.pl
Zgłoszenie szkody:
801-311 311 z telefonów stacjonarnych
601-311-311 z telefonów komórkowych


mtu-70
Zgłoszenie szkody:
– listem pod adres:
MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
81-731 Sopot
ul. Hestii 1
– wysłanie wiadomości pocztą internetową na adres mtu@mtusa.pl
801 107 108 z telefonu stacjonarnego
+48 58 555 62 22 z telefonu komórkowego


link4-70
22 444 44 44 (z telefonu stacjonarnego i komórkowego)